Αυτή η ιστοσελίδα είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για όλους όσους χάνουν πολύτιμο χρόνο για να μαζέψουν όλη αυτή την "χαρτούρα" για να εξυπηρετηθούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα, από όλες τις υπηρεσίες, για να μην ψάχνεται κάθε φορά σε κάθε site ή γκισέ.
Ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε...


Προς το παρόν η ιστοσελίδα αυτή έχει ελλείψεις, αφού βρίσκεται στις πρώτες μέρες λειτουργίας της. Ζητούμε την κατανόησή σας, αλλά και την βοήθειά σας γνωστοποιώντας μας τις ελλείψεις που αντιλαμβάνεστε. Πρόθυμοι να ακούσουμε και τις δικές σας ιδέες.

ΕΝΤΥΠΑ Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Α.Α.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Αίτηση για μετάβαση σύνταξης θανόντος ασφαλισμένου

Κατάσταση αγορασθέντων και κατεργασθέντων αλεύρων - Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας

Αίτηση κληρονόμων

Αίτηση για μετάβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου - Αναγνώριση γάμου

Ύπεύθυνη Δήλωση για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Έντυπα για την έκδοση αναγνωριστικής πράξης

Έντυπα σύνταξης λόγω ανικανότητας

Έντυπα σύνταξης λόγω γήρατος

Κατάσταση εισφορών - Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδ. κληρονόμου

Συνέχεια...

ΕΝΤΥΠΑ Ο.Α.Ε.Ε. - Ο.Α.Ε.Ε.

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Απογραφικό δελτίο τραπεζικού λογαριασμού σύνταξης

Συνέχεια...

ΕΝΤΥΠΑ Ι.Κ.Α. - Αιτήσεις Συνταξιοδότησης

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος

Συνέχεια...

ΕΝΤΥΠΑ Ι.Κ.Α. - Ασφαλισμένου

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:


Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Έντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Συνέχεια...

Αιτήσεις για χορηγήσεις αποδεικτικών ενημεροτήτων

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής (ενημερότητας):

ΦορολογικήΙ.Κ.Α.


Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.)

Συνέχεια...

ΕΝΤΥΠΑ Ι.Κ.Α. - Εργοδότη

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

ΑΠΔ (με οδηγίες)

Συνέχεια...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - Έντυπα Τελωνείων

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Έντυπο Τ300 - Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

Συνέχεια...