Αυτή η ιστοσελίδα είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για όλους όσους χάνουν πολύτιμο χρόνο για να μαζέψουν όλη αυτή την "χαρτούρα" για να εξυπηρετηθούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα, από όλες τις υπηρεσίες, για να μην ψάχνεται κάθε φορά σε κάθε site ή γκισέ.
Ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε...


Προς το παρόν η ιστοσελίδα αυτή έχει ελλείψεις, αφού βρίσκεται στις πρώτες μέρες λειτουργίας της. Ζητούμε την κατανόησή σας, αλλά και την βοήθειά σας γνωστοποιώντας μας τις ελλείψεις που αντιλαμβάνεστε. Πρόθυμοι να ακούσουμε και τις δικές σας ιδέες.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Πατήστε πάνω στο έντυπο που θέλετε να ανοίξετε:

Έντυπο Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματοςΈντυπο Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

Έντυπο Ε3 - Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών

Έντυπο Ε5 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.

Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 - Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

Έντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 - Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

Έντυπο E454 - Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

Έντυπο Ε286 - Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

Έντυπο Φ01.018 - Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έντυπο Δ457 - Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Έντυπο E178 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

Έντυπο Ε511 - Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου